EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONOSI LI VISOKA TEHNOLOGIJA NESREĆU ?!

 

»Kuda to idemo...«

Moramo priznati da je dosadašnja tehnološka revolucija donela čovečanstvu pored koristi i mnogo nesreće i krupnih socijalnih problema : trku u naoružanju, proizvodnju najraznovrsnijeg pa i nuklearnog oružja, radioaktivni otpad i njegovo nagomilavanje; zagađenje vode, vazduha, hrane, zemljišta (hemijskim polutantima), pri čemu naročitu opasnost predstavljaju ugljen-oksid, teški metali, veštačka đubriva, pesticidi, herbicidi, insekticidi...

Sve su to činioci koji deluju na naslednu materiju čoveka i mogu izazvati mnogobrojne promene u genima naše dece i naneti tešku nesreću našem potomstvu.

Ponašamo se kao amoralna civilizacija, jer ne vodimo računa o svom potomstvu i njegovoj budućnosti. Istina, postoji i mišljenja da će se manipulacijom Ijudskim genima naći rešenje za lečenje mnogih naslednih oboljenja i za moralne probleme Ijudskog društva ali isto tako postoje i mišljenja da može doći do autogenocida i suicida Ijudske vrste.

Budućnost nauke nosi u sebi mnogo neizvesnosti, postoji mnogo vizija i studija, međutim niko sa preciznošću ne može reći šta će se dešavati i šta nas čeka ali ipak mogući događaji će biti mnogo evidentniji već u ovom milenijumu.

U nastojanju da spozna zakone prirode i dokuči njene tajne čovek sve više saznaje i sve je umno moćniji, ali sve manje oseća i sve je više otuđen.

 

U svetu u kojem živimo sve je manje Ijubavi i altruizma a sve više mržnje i egoizma.

 

Zar se ne može sa pravom postaviti pitanje »kuda to idemo...« ?

 

Ovo pitanje i mogući odgovori na njega bili su za nas iz Ekosparka ona inicijalna varnica koja je pokrenula naše konkretno zalaganje u smeru buđenja svesti čoveka na početku trećeg milenijuma.

Namera nam je da što više i što detaljnije, na kreativan i motivišući način, edukujemo i inspirišemo ljude koji nisu dovoljno upoznati sa potrebom zaštite radne i životne sredne.

Edukacija o unapređenju i zaštiti životne sredine ne zahteva previše napora, to nije komplikovan, težak i neshvatljiv proces. Za početak dovoljno je izdvojiti malo vremena i informisati se o dešavanjima u raznim oblastima zaštite životne sredine.

Doslovno svako od nas, sa vrlo malo zalaganja i samodiscipline, može da pomogne da sačuvamo i unapredimo životnu sredinu i tako omogućimo novim pokoljenjima da uživaju u čistom vazduhu, čistoj vodi, zdravoj hrani i životnom prostoru, što bi bio najlepši odgovor na pitanje kuda to idemo.

 

*** altruizam    • Ljubav prema bližnjima

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

 

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

...I najduže putovanje počinje samo jednim korakom...

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |