EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EkoSpark je prezentacija edukativnog karaktera u cilju :

 1. Razvijanja svesti građana i popularizacije ekološke kulture i obrazovanja;

 2. Informisanja i razmene informacija.

 

Cilj ekološke organizacije EkoSpark je unapređenje i zaštita životne sredine u celini.

 

Konkretno :

 1. Rad na edukaciji i informisanju o problemima vezanim za zaštitu životne sredine

 2. Učešće u rešavanju problema i očuvanju životne sredine

 3. Racionalnija upotreba energije u svakodnevnom životu (racionalno korišćenje električnih aparata, svetla, grejanja…)

 4. Veća briga i što racionalnije korišćenje prirodnih resursa  (nafta, gas, rudno bogatstvo)

 5. Veća upotreba obnovljivih prirodnih resursa (solarna energija, vetar, voda, biogoriva)

 6. Popularizacija novih ekoloških proizvoda, njihovog značaja, upotrebe i efikasnijeg korišćenja prirodnih resursa

 7. Širenje navika racionalne kupovine u našoj javnosti (izbegavanje kupovine nepotrebnih proizvoda i ponovna upotreba starih)

 8. Informisanje i edukacija građanstva o reciklaži i njenom značaju (sakupljanje, sortiranje i  odlaganje otpada na za to predviđena mesta)

 9. Publikovanje znanja o biljnom i životinjskom svetu, uz popularisanje brige o njima i sprečavanju njihovog daljeg istrebljenja

 10. Informisanje o uticaju emisije ugljen-dioksida i drugih štetnih gasova u atmosferi

 11. Očuvanje i zaštita vodnih resursa u našoj zemlji

 12. Edukacija o značaju urbane ekologije – sanaciji divljih deponija, izgradnji zelenih površina i parkova kao i njihovom održavanju

 

 

    Vox Populi

    Blog i Forum

    Akcije

    Eko Turizam

    Galerija

    Linkovi

    Eko Kalendar

 

 

ekospark@gmail.com

 

...i najduže putovanje počinje samo jednim korakom...

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |